Piliečių vardų sąvadas VARDAI.vlkk.lt. Pradžia

2012-01-11, Aistė Pangonytė (VLKK)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija atveria visuomenei Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadą, sukauptą pãsvetainėje vardai.vlkk.lt. Šioje pãsvetainėje teikiami visi Lietuvos Respublikos piliečių (2006 m. Gyventojų registro duomenimis) ir Lietuvoje 1991–2010 m. gimusių vaikų vardai (ir vardai vaikų, gimusių užsienyje, bet įtrauktų į Lietuvos gyventojų registrą). Iš viso šiuo metu sąvade 82 746 vardai, tai 3,5 mln. asmenų (tiksliau – 3 593 391 asmens) vardai.

Vardus numatyta išanalizuoti, sugrupuoti pagal kilmę, išlinksniuoti ir sukirčiuoti, be to, pateikti nuorodas iš neteiktinų ir vengtinų vardų variantų į taisyklingesnius, teiktinesnius, susieti to paties vardo variantus, išvestinius, pamatinius vardus ir trumpinius. Ištirti ir sutvarkyti vardai perkeliami į Rekomenduojamų vardų sąrašą (žr. puslapio viršuje), šiuo metu sutvarkytų vardų daugiau kaip 40 tūkstančių.

Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras. 2007 m. pradžioje Kalbos komisija iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsigijo pirmą ir patį gausiausią nuasmenintų Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų rinkinį, kurį sudaro: piliečio (arba vaiko iki 16 m.) vardas, lyties nuoroda, gimimo metai, gimimo vietos (šalies ir savivaldybės tikslumu), tautybė (jei nurodyta). Vėliau įsigyti 2007–2010 m. naujagimių vardai.

Vilniaus universiteto doc. dr. Daivos Sinkevičiūtės suburta darbo grupė, gavusi duomenis, ėmėsi projekto „Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas (2007–2011 m.)“. Projektą Kalbos komisija finansavo iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų. Kalbos komisijos Vardyno pakomisė svarstė tyrėjų pateiktus probleminius vardų vertinimo klausimus.

Pãsvetainę VARDAI.vlkk.lt sukūrė ir toliau prižiūri UAB „NTSG“.

Visi kviečiami domėtis vardais, prisijungti prie registruotų vartotojų (žr. puslapio viršuje dešinėje „Prisijungti“) ir pasakoti apie savo, savo šeimos, giminės ir draugų vardus: kaip vardas buvo išrinktas, kaip patiko, kokios pravardės prie jo lipo, ar buvo keistas, ar yra mėgstamas, gal iškraipomas ir perdirbamas, ir t. t.

Plačiau apie svetainės sandarą žr. pranešimą VLKK.lt Naujienose (2012-01-24).

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.