Darbo grupė

Duomenų tvarkymas ir tyrimas – Vilniaus universitetas

Daiva Sinkevičiūtė, prof. dr. (darbo vadovė)
Veslava Račickaja, spec.

Prie duomenų tvarkymo taip pat yra prisidėję:
Indrė Baltrušaitienė
Kristina Bukelskytė
Rimas Kudelis

Piliečių vardų sąvadas kuriamas vykdant projektus iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos koordinuojamų programų (VLKK.lt skyriuje „Programos“) lėšų:

  • „Lietuvos piliečių vardų mokslinė analizė ir vardų normų rekomendacijų rengimas (2007–2011 m.)“ – projekto vadovė prof. D. Sinkevičiūtė (VU)
  • „Lietuvos Respublikos piliečių vardai su -ij-: skolinimas ir darybos polinkiai (2018–2020 m.)“ – projekto vadovė prof. D. Sinkevičiūtė (VU)

Darbo grupei iškilusius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė.

Svetainės administravimas

Aistė Pangonytė, VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Vardyno pakomisės ir svetainės kūrimo darbų koordinavimas, svetainės turinio, išskyrus Piliečių duomenų bazę, kūrimas ir tvarkymas:
teisės aktų, naujienų ir straipsnelių „Ar žinote, kad…“ rengimas, mokslo ir žiniasklaidos straipsnių, pasakojimų kaupimas, skelbimas, pastabos dėl šventųjų vardų pagal Petro Kimbrio sudarytą Šventųjų ir palaimintųjų vardų sąrašą ir kt.

Programavimas

Svetainės dizainas ir priežiūra nuo 2019 m. UAB „Dizi“.

Senosios pirmosios versijos (2012–2019) kūrėjai: Vaidotas Šačkus, UAB „Ideas Factory LT“
(buv. projektų vadovai UAB „NTSG“– Viktorija Morkūnienė, Justinas Bėčius)

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.