Vardai.vlkk.lt


Iš viso duomenų bazėje 3692793 asmenų vardai.

Populiariausi XX amžiuje Vilniuje gimusių žydų (iš 1143) vardai: Michail, Boris, Michailas ir Jelena, Ana, Tatjana.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
Ar žinote, kad… asmens vardas keičiamas vadovaujantis Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklių nustatytais pagrindais ir tvarka?

Vardas ar du vardai vaikui suteikiami tėvų susitarimu (Civilinės metrikacijos taisyklių 33.1 p.). Paskui vardą galima keisti. Tai reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro tvirtinamos Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo taisyklės. Pagal taisyklių 15 punkto naujausią redakciją (įsigaliojo 2011 m. gruodžio 30 d.; Žin., 2011, Nr. 161-7635) nepilnamečio vaiko, kuriam yra suėję 3 mėnesiai, vardas gali būti keičiamas, jeigu turimas neatitinka jo interesų; pasirinktas nepilnamečio vaiko vardas turi atitikti jo lytį, neprieštarauti viešajai tvarkai, vaiko interesams ir gerai moralei. Teikdami prašymą pakeisti vaiko vardą tėvai civilinės metrikacijos įstaigai turi raštu paaiškinti, kodėl pageidauja vaiko vardą keisti. Kai vaikui yra suėję 10 metų, turi būti ir vaiko rašytinis sutikimas pakeisti vardą.

Sulaukus 18 metų ir anksčiau, ir dabar vardą keisti galima, pasirinktas vardas vėlgi turi atitikti asmens lytį, neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Vardas, be abejo, turi atitikti lietuvių kalbos taisykles (žr. Civilinio kodekso 3.282 str.). (Parengė A. Pangonytė, 2012)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: