Moterų įvardijimas XVIII amžiaus pradžioje: Telšių bažnyčios krikšto metrikų studija

2016-08-19, doc. dr. Ilona Mickienė, Ilona Birbilaitė
Straipsnyje analizuojami iš Telšių parapijos XVIII a. pr. krikšto knygos išrinkti 2967 moterų įvardijimai: 472 krikštijamųjų mergaičių įvardijimai, 996 motinų įvardijimai, 985 krikštamočių ir 514 kitų apeigose dalyvavusių moterų įvardijimai. Nustatyta, kad jau vyravo dvinaris moterų įvardijimas, visi šaltinyje rasti vardai pagal istorines aplinkybes yra krikščioniškieji (hebrajiškos, graikiškos, lotyniškos ir germaniškos kilmės). Unikalių vardų tik 48, tačiau iš jų net 27 vardai šaltinyje turi fonetinių ir grafinių variantų…
Tyrimui buvo išrinkti tik pirmojo dešimtmečio įrašuose rasti moterų įvardijimai. Šaltinyje užfiksuoti vardai aptarti pagal struktūrą, kilmę, variantiškumą ir dažnumą. Kūdikiai dažniausiai įvardijami tik vardu: iš 472 mergaičių įvardijimų net 451 užrašytas tik vardu. (Pavardė prie naujagimio vardo tikriausiai neatrodė būtina, mat šalia kiekvieno kūdikio įvardijimo pateikiama tėvo pavardė. 12 atvejų krikšto įrašų be tėvo įvardijimo. Tikėtina, kad tais atvejais, kai nėra tėvo įvardijimo, kūdikiui suteikiama motinos pavardė.) 664 motinos šaltinyje įvardijamos tik vardu (22,4 %).
Iš krikšto metrikų knygos išrinkti įvardijimai patvirtina, kad tuo metu jau yra įsigalėjęs asmenų įvardijimas dviem asmenvardžiais. Rasti 1 805 (98,5 %) tokie moterų įvardijimai. Užfiksuoti dvejopi įvardijimai dviem asmenvardžiais:
1) įvardijimas dviem vardais (21; 1,5 %, taip užrašomos tik naujagimės), pvz.: Anna Domicia, Anna Barbara, Clara Barbara;
2) įvardijimas vardu ir pavarde (1783, 98,8 %), pvz.: Regina Dylbina, Elizabetha Birinayte, Magdalena Pagalinʃkayte.
Moterų įvardijimas trimis asmenvardžiais šaltinyje labai retas – 9 (0,3 %) tokio įvardijimo atvejai. Taip įvardytos
3 krikštamotės ir 6 kitos apeigose dalyvavusios moterys, pvz.: Anna Podowʃzowna Lunska, Elizabetha Drabowiczowa Misiewiczowa, Anna Gierulska Mituwiczowna.
27 vardai (56,3 % visų vardų) turi kelis variantus, plg.: Anna, Ana, A`na; Catharina, Catherina, Catherinna, Catharinna, Catherin, Catharinia, Catherine ir t. t. Krikšto knygoje vyrauja lotyniškoji ortografinė tradicija, tačiau gana dažni ir lenkiškos rašybos ženklai. Daugelis vardų variantų ir atsirado dėl nesuvienodintos rašybos, kalbinių ypatybių nenuoseklios sintezės. Daugiausia variantų (13) turi vardas Jadvyga (Edvigia, Jedwiga, Heduigis, Hedvigis, Jedvigis, Edvigis, Edwigia, Eduigia, Gedviga, Giedugij, Giedvigis, Giedwiga, Gedvigia), 10 variantų turi vardas Elzbieta (pvz.: Elizabetha, Elisabetha, Eliʃabeth, Eliʃabetha, Elizabeth, Elisabet, Elizabet, Elizabieta, Eliʒabeth, Eliʃa).
Taigi, moterų vardų variantų gana daug, bet skirtingų vardų šaltinyje rasta palyginti nedaug – 48, populiariausi iš jų šie: Anna, Elizabetha, Catharina, Justina, Magdalena.

Visą straipsnį žr.: Mickienė I., Birbilaitė I. Moterų įvardijimas XVIII amžiaus pradžioje: Telšių bažnyčios krikšto metrikų studija / Respectus philologicus, 2011, Nr. 19(24), p. 158–167. (Skelbiama iš duomenų bazės Lituanistika.)

Taip pat šiame tekste: Svetimos kilmės vardai

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Naujienų prenumerata