Pasakojimai

Kristina

2012-01-19, LMS

Dėdei buvo be galo gražus vardas Kristina. Kol pats dar vaikų neturėjo, šį vardą siūlė trims dukterėčioms iš eilės, tik nė vienos nevadino. Pagaliau vedęs ir susilaukęs dukters, pavadino ją Kristina.

Susiję vardai: Kristinà

Justa

2012-01-19, Justa

Šį vardą man išrinko senelis. Jis vardą Justa rado 1957 m. išleistoje maldaknygėje. Toje maldaknygėje parašyta, kad šis vardas yra šventas ir kad vardadienis yra gegužės 14 d. Tačiau kai mane krikštijo, kunigas suteikė ir atskirą krikšto vardą Marija.

Išvertus vardą Justa iš lotynų kalbos reiškia ‘teisybė, teisingoji’.

Susiję vardai: Justà, Marijà

Jonas

2012-01-19, LMS

Jonukas, Jonužis, Jonužėlis, Jonelis, Jonytis, Joncė, Joneliukas, Jonaitis, Juonis – taip vadiname savo šešiametį.

Susiję vardai: Jõnas

Darius

2012-01-19, LMS

Gimus sūnui 1959-aisiais seneliai suglumo – tikėjosi dukros, jau buvo išrinkę vardą. Išrinko vardą Darius lakūno S. Dariaus garbei.

Susiję vardai: Dãrius

Danas

2012-01-19, LMS

Kadangi šeimoje jau auginome du sūnus, kurių vardai buvo trumpi, ir trečiajam rinkome trumpą, dviskiemenį vardą. Buvo ir daugiau variantų, bet Danas man patiko nuo vaikystės. Dar nepavadinus, kai kurie aplinkiniai sakė, kad Danas – kaip tautybė, labai moteriškas vardas, tačiau į tai primindavome Lietuvos olimpietį boksininką Daną Pozniaką.

Susiję vardai: Dãnas

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Naujienų prenumerata