Lankomiausi (30 d.)

Pasakojimai

Etmonas

Perskaičiau (gal 10 kartų) Ievos Simonaitytės knygą „Aukštujų Šimonių likimas“. Ten ir radau labai gražius vardus: Etmonas, Endrius, Matas. Labai patiko vardas Etmonas. Juo ir pavadinau savo sūnų šiuo vardu.

Susiję vardai: Ètmonas

Visi pasakojimai

Papasakokite apie vardą

Įdomioji statistika

Populiariausi XX amžiuje gimusių čigonų (romų) vardai (iš 1872): Artūras, Aleksas, Jonas ir Kristina, Rasa, Oksana.

Palyginkite vardus pagal dažnumą

Straipsniai

Nauji sudurtiniai vardai Lietuvos vardyne: įvairovė ir sudarymo ypatumai (XXI a. II dešimtmečio duomenimis)

XXI a. antrajame dešimtmetyje Lietuvos vardynas toliau plėstas naujais sudurtiniais vardais, pvz.: vyr. Jogailis (šalia Jogaila), Bangimantas (bang-a + Mant-as); mot. Advita (plg. Jovita), Teomilė (teo- < Teo, Teodora ir Mil-ė). Šie vardai tęsia ankstesnio laikotarpio naujų sudurtinių asmenvardžių sudarymo polinkius: daugelis jų sudaryti nepaisant dėmenų reikšminio ryšio, dėmenys yra žinomų vardų dalys, pirmieji dėmenys įvairesni už antruosius, kurie sutampa su dažnais ankstesnių amžių dvikamienių asmenvardžių kamienais, naujai plintantys dėmenys yra dažnesni pirmojo kamieno pozicijoje, daugiau jų atsirado iš skolintos nei iš savos leksika, kai kurie jų tapo stabiliais naujų vardų elementais ir kt. Tai rodo, kad naujų sudurtinių vardų kūrimas yra gyvas reiškinys.  Skaityti toliau…

Susiję vardai: Advita, Akmilis, Bangimantas, Herkmantas, Jogailis, Reilordas, Remilis, Romìlija, Rugìlė, Tautvadas, Teomilė, Tomìlė, Tumilija, Vidilė

Visi straipsniai

Naujienos

Neprigiję rekomenduojami vardai

2018 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija paskelbė Dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą, kuris sudarytas Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyno“ (Vilnius: MELC, 2009; toliau – LVKŽ) pagrindu, atsižvelgiant į tai, kiek vardai realiai funkcionuoja. Rengiant šį sąrašą pastebėta, kad toli gražu ne visi žodyno vardai prigiję – 40 % iš jų nepavadintas nė vienas asmuo…

LVKŽ sudaro kiek daugiau kaip 4000 vyrų ir moterų vardų, iš jų du trečdaliai baltiški, trečdalis svetimos kilmės. Pusė baltiškos kilmės vardų – nevartojami, bent jau nevartojami kaip vardai, nes kai kurie labiau žinomi kaip pavardės (pvz.: Butrimas, Saudargas, Žutautas) ir tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl tie patys asmenvardžiai nepasirenkami kaip vardai.

To paties kamieno vardų populiarumas kartais labai skiriasi, pavyzdžiui, vyriškas vardas vartojamas, o moteriškas ne, arba atvirkščiai (skliaustuose asmenų skaičius), plg.: mot. Argaudà (0), Ar͂gaudė (0), bet vyr. Ar͂gaudas (15), arba plg. vardus su skirtingomis galūnėmis, pvz.: Al͂ginė (0), bet Alginà (237). Kita vertus, atsiranda naujų variantų – su kitokia nei žodyne galūne, plg.: žodyne teikiamus v. Einy͂s (2), Ei͂nas (0) ir naujus Ei͂nius (117), Ei͂nis (10). Vadinasi, įvairovė plečiasi, o kol kas nevartojami vardai turi potencialą paplisti.  Skaityti toliau…

Visos naujienos

Ar žinote, kad...

... yra vardų, tiesiogiai kalbančių apie meilę?
Pasak Teodoro Narbuto, lietuvių meilės ir piršlybų deivė – Milda, šis vardas gana dažnas (> 8,5 tūkst. mot.), plg. graikų deivės Afroditės vardu yra ~20 moterų, romėnų Veneros ~40 mot. Tačiau yra iš pažiūros dar lengviau su meile susiejamų vardų, plg.: mot. Meilutė (>800 asm.) ir Meilė (>460 asm.), vyr. Meilutis (>15) ir Meilius (1). Tokių vardų daugiausia suteikta XX a. 6–7 dešimtmetyje, o XXI a. Meilė suteikiamas dažniau (>140) nei Meilutė (<20). Piliečių vardų sąraše dar fiksuota vardų su priesagomis – Meilita (>20) ir Meilina (12). Kai kurie vardai iš pažiūros gali būti susiję, nors yra svetimos kilmės, plg.: Mylana ir Milana. Neatmestina, kad Mil- pakeistas Myl- būtent siekiant meilesnės asociacijos. Tarp tokių vardų dar Myla, Mylė, Mylėja, Mylenė, Mylėnė, Mylita.
Prie meilės semantikos galima priskirti ir iš bendrinio žodžio aistra kildinamus vardus: mot. Aistra (20), Aistrė (>15) ir vyr. Aistris (2), Aistrius (2).
Iš nelietuviškos kilmės vardų dažnumu visus aplenkia moters vardas Liubovė (~1,5 tūkst.), dar plg. Liuba (~360), Liubava (<10). (Parengė A. Pangonytė, 2024.)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

2023-03-05 Aistė Pangonytė (VLKK)

Aktualūs teisės aktai

2010-12-10 Aistė Pangonytė (VLKK)

Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.