Gamtinės tematikos lietuvių vardai: pastarojo šimtmečio pokyčiai

2019-03-26, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU)

Nepriklausomoje Lietuvoje pradėti duoti vaikams gamtiniai vardai įsitvirtino vardyne ir dalis jų, kilusių iš negyvosios gamtos objektų ir reiškinių pavadinimų, pvz., Rasa < rasa, Eglė < eglė, Aušra < aušra, Giedrė, Giedrius < giedras, -a, Audrius < audra, Aidas < aidas, yra populiarūs visą šimtmetį, tapo galūnių ir priesagų vedinių pamatu.

Nors gamtinių vardų įvairovė didelė, vis dėlto jie būdingesni moterims. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ir sovietmečiu plito vardai, kilę iš gėlių pavadinimų, pvz., Saulutė < saulutė, Snieguolė < snieguolė, kurių dalies pamatas – gamtinės leksemos, turėjusios priesagas. Jie inspiravo ir kitų priesaginių asmenvardžių iš gamtinių leksemų su tomis pačiomis priesagomis kūrimą, pvz., Audr-utė, Dang-uolė.

Gamtinių vardų priesagos atspindi lietuvių vardyno pokyčius: XX a. pirmoje pusėje išplitusių lietuvių apeliatyvų ir kitų vardų priesagų mažėja laikui bėgant, o jas keičia iš nelietuvių kilmės vardų perimti formantai, pavyzdžiui, –ija (Smilt-ija), –ita (Saul-ita), –eda (Aušr-eda).
Priesaginius vardus sieja bendras bruožas – dažniausiai jų pamatu tampa populiarūs vardai ar jiems pradžią davę apeliatyvai (bendriniai žodžiai).

 

Plačiau žr. straipsnį vokiečių kalba:
Daiva Sinkevičiūtė, Litauische Vornamen naturthematischer Herkunft: Trends des letzten Jahrhunderts, – Onomastica Uralica, 2018, t. 13, p. 243–257.

Susiję vardai: Audrutė, Aušreda, Danguõlė, Saulita, Saulutė, Smiltijà, Snieguõlė
Taip pat šiame tekste: Baltiškos kilmės vardai

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.

Naujienų prenumerata