Vardai.vlkk.lt

Gamtinės tematikos lietuvių vardai: pastarojo šimtmečio pokyčiai

2019-03-26, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU)

Nepriklausomoje Lietuvoje pradėti duoti vaikams gamtiniai vardai įsitvirtino vardyne ir dalis jų, kilusių iš negyvosios gamtos objektų ir reiškinių pavadinimų, pvz., Rasa < rasa, Eglė < eglė, Aušra < aušra, Giedrė, Giedrius < giedras, -a, Audrius < audra, Aidas < aidas, yra populiarūs visą šimtmetį, tapo galūnių ir priesagų vedinių pamatu.

Nors gamtinių vardų įvairovė didelė, vis dėlto jie būdingesni moterims. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ir sovietmečiu plito vardai, kilę iš gėlių pavadinimų, pvz., Saulutė < saulutė, Snieguolė < snieguolė, kurių dalies pamatas – gamtinės leksemos, turėjusios priesagas. Jie inspiravo ir kitų priesaginių asmenvardžių iš gamtinių leksemų su tomis pačiomis priesagomis kūrimą, pvz., Audr-utė, Dang-uolė.

Gamtinių vardų priesagos atspindi lietuvių vardyno pokyčius: XX a. pirmoje pusėje išplitusių lietuvių apeliatyvų ir kitų vardų priesagų mažėja laikui bėgant, o jas keičia iš nelietuvių kilmės vardų perimti formantai, pavyzdžiui, –ija (Smilt-ija), –ita (Saul-ita), –eda (Aušr-eda).
Priesaginius vardus sieja bendras bruožas – dažniausiai jų pamatu tampa populiarūs vardai ar jiems pradžią davę apeliatyvai (bendriniai žodžiai).

 

Plačiau žr. straipsnį vokiečių kalba:
Daiva Sinkevičiūtė, Litauische Vornamen naturthematischer Herkunft: Trends des letzten Jahrhunderts, – Onomastica Uralica, 2018, t. 13, p. 243–257.

Susiję vardai: Audrutė, Aušreda, Danguole, Saulita, Saulutė, Smiltija, Snieguõlė

Taip pat šiame tekste: Baltiškos kilmės vardai

Iš viso duomenų bazėje 3867238 asmenų vardai.

Populiariausi XX a. II pusėje Šalčininkuose gimusiųjų vardai: Ivan, Stanislav, Tadeuš ir Janina, Ana, Teresa.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
liet. vardas Algirdas yra patekęs ir į kitų kalbų vardyną?

Didžiojo kunigaikščio vardas Algirdas labai populiarus Lietuvoje – juo pavadinta apie 22,7 tūkst. vyrų (LR gyventojų registro duomenimis). XX a. 4–7 deš. juo buvo pavadinama apie 400–700 vyr. per metus (paskutiniais dešimtmečiais apie 10–20 per metus).
Dvikamienis lietuviškas vardas Algirdas siejamas su liet. al- (: liet. aliai, aliai vienas „kiekvienas“, dar plg. graik. allos „kitas“, got. alja „kitas) ir gird- (: liet. girdėti, girdas „žinia, gandas“), žr. K. Kuzavinio ir B. Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyną“. Gandas apie stiprųjį valdovą plito plačiai, tad vardas pateko ir į kitų tautų vardyną: latv. Aļģirds, Aļģirts, Oļģerts, lenk. Olgierd, brus. Альгерд, ukr. Ольгерд, Ольґерд. (Parengė A. Pangonytė, 2017)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: