Lietuvių dvikamienių vardų su pirmuoju dėmeniu vaiš- raidos bruožai

2015-04-23, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU)

Pagal poziciją vaiš- gali būti pirmuoju (pvz.: avd. Vaĩšginas, Vaĩšgirdas, Vaĩšnoras, Vaĩštautas) arba antruoju (pvz.: avd. Jóvaiša, Nórvaiša, Taũtvaišas) dvikamienių vardų dėmeniu; pasitaiko asmenvardžių su jungiamuoju balsiu, pvz.: Vaiš-i-butas, Vaiš-i-gaila. Asmenvardžių kamienas vaiš- siejamas su lie. váišės, váišinti (Būga, 1958; Zinkevičius, 1977), taip pat su la. viesis (Jurkėnas, 1964), lie. viẽšės, viešėti (Salys, 1983; Skardžius, 1998; LPŽ II 1137; LVKŽ 359).

Pakitus kamieno vaiš- finalei ar medialei dėl rašybos ar pozicijos atsirado variantų: vais-, vaiz-, vaiž-, vois-, voiš-, voiz-, voiž-, veiš-, veis-.

Iš dvikamienių asmenvardžių su pirmuoju kamienu vaiš- ir jų variantų paprastėjant dėmenų sandūrai atsirado asmenvardžių su pirmuoju trinariu kamienu vai- (voi-). Šis procesas vyko visuose Lietuvos arealuose, bet ypač būdingas buvo žemaičiams. Labiausiai jis apėmė dvikamienius vardus su antruoju kamienu nor-, rečiau – su but-, vyd-, vil-. Todėl vaiyra laikomas kamieno vaiš- variantu, atsiradusiu pakitus sudėtingesnės vaiC– struktūros kamienus turintiems dvikamieniams vardams, ir nesietinas su lie. vajóti ‘gainioti’, vajỹs ‘žygūnas’…

Visą straipsnį žr.: Baltistica, t. 43, nr. 2 (2008), p. 263–274; Baltistica.lt.

Susiję vardai: Vaišviltas, Vaĩšvydas, Vaĩsvydė, Vaĩžgantas, Vaĩžgantė
Taip pat šiame tekste: Baltiškos kilmės vardai

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.

Naujienų prenumerata