Vardai.vlkk.lt

Žiniasklaidos straipsniai


Iš 2004 m. veiklos ataskaitos: Asmenvardžiai

Japonai draus vaikų varduose vartoti kai kuriuos hieroglifus

Susiję vardai: ištvirkimas, pyktis, prakeikimas


Vyriškos pavardžių galūnės žmonoms nepriklauso pagal įstatymą (Rudis > Rudienė arba Rudė)

Peržiūrimi svetimvardžių vartojimo principai

Vaikų klubas. Vardai, pavardės (TV laida)

Susiję vardai: Adõmas, Al̃girdas, Añdrius, Andželika, Bronỹs, Dáiva, Dãlius, Dãrius, Dominykà, Gabirelė, Girėnas, Ilonà, Jaunutė, Jõnas, Jõris, Kristinà, Láura, Nikà, Nìkė, Paũlius, Pìjus, Renatà, Rolándas, Rūtà, Váiva


Pimpis, Šikaitė ir Vagina nesigėdi savo pavardžių

The changing fashions of Lithuanian names

Susiję vardai: Algidras, Áudra, Aũksė, Birùtė, Jõnas, Gabijà, Gabriẽlė, Kęstùtis, Láima, Lùkas, Mañtas, Mãtas, Mìndaugas, Mortà, Rõkas, Sniegà, Tòmas, Viktòrija, Živìlė


Vardas – pirmoji dovana

Sunki vaikystė: gyventi man trukdė... pravardė

Susiję vardai: Áidas, Ãgnė, Jùlija, Sergėjus


Populiariausias 2018 metų mergaitiškas vardas privertė aiktelėti

Susiję vardai: Adija, Antãnas, Aurika, Dèlija, Èrvinas, Irenà, Janinà, Krìstas, Lė́ja, Liubava, Lùkas, Mìjus, Milija, Mìndaugas, Rìmgaudas, Ròmas, Tyras, Tòmas, Veda, Žaneta

< Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Rodoma nuo 1011 iki 1020 iš 1020
Iš viso duomenų bazėje 3867238 asmenų vardai.

Populiariausi XX amžiuje Trakuose gimusių karaimų (iš 75) vardai: Aleksandras, Josifas, Michailas ir Ana, Emilija, Natalija.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
Ar žinote, kad… Trijų Karalių vardai istorijos šaltiniuose minimi tik nuo IX a.?

Evangelijose kalbama tik apie gimusį Jėzų pasveikinti atvykusius išminčius iš Rytų šalių – nenurodyti ne tik vardai, nenurodomas ir jų skaičius. Vardai istorijos šaltiniuose minimi nuo IX a., sąvoka Trys Karaliai nusistovi maždaug nuo XII a.
O vardai išties orientuoja į Rytus: Baltazaras – į Mesopotamiją (senovės Tarpupį), Kasparas – į Persiją (dab. Iranas), Melchioras – į kažkurią artimesnę semitų šalį (gal Arabiją).
Vardas Baltazaras kilęs iš asirų ir babiloniečių kalbos 'tepadeda (dievas) Belas karaliui', Melchijoras (liet. var. Merkelis) 'šviesos valdovas' – iš hebrajų k., Kasparas (liet. var. Gasparas) – iš persų k. 'iždininkas' . (Parengė A. Pangonytė, 2014. Šaltinis: Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 481.)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: