Vardai.vlkk.lt

Žiniasklaidos straipsniai


Kristupas ir Jurgita Krivickai neseniai gimusiam sūnui išrinko netikėtą dvigubą vardą: norėjosi jį apsaugoti

Susiję vardai: Krìstupas, Kristupas Dovydas


Gerda ir Andrius Žemaičiai savo sūnui išrinko neįprastą vardą

Susiję vardai: Añdrius, Gèrda, Nikolas


„Sostų karų“ manija: kiek lietuvių puikuojasi šio serialo herojų vardais?

Susiję vardai: Ãrija, Branas, Brienė, Džonas, Katlina, Keitlina, Melisandra, Sansa, Sersėja, Teonas, Tirionas


Pavardžių keitimo taisyklės numatys daugiau variantų

10 dažniausių priežasčių, kodėl tėvai gailisi dėl vaikui išrinkto vardo

Susiję vardai: Harperė, Harperis, Lokỹs


Praėjusiais metais populiariausi vaikų vardai Lietuvoje – iš kultinio filmo

Susiję vardai: Lė́ja, Lùkas


Naujagimių vardai, kurie šiemet buvo duodami dažniausiai: dešimtuke net keturios naujienos

Susiję vardai: Augùstas, Austeja, Gabriẽlius, Lė́ja, Lùkas, Lùknė, Patrìcija, Saule, Vìltė


Vardo loterija: gali palengvinti arba apsunkinti gyvenimą

Susiję vardai: Anà, Árnoldas, Bredas, Briusas, Daniẽlius, Deĩvidas, Džeimsas, Elžbietà, Emìlija, Evelinà, Gerárdas, Hèrbertas, Jùlija, Jõnas, Karolinà, Laurỹnas, Marijà, Mãtas, Mijà, Natãlija, Paũlius, Regináldas, Rìčardas, Robinas, Tòmas, Sòfija, Stẽponas, Stiuartas


Vilniuje gatvėms suteikus sukilėlių vardus, bus grąžinti sovietų nusavinti sklypai

Susiję vardai: Álbertas, Antãnas, Bolèslovas, Eduárdas, Heñrikas, Ignãcijus, Jãnas, Jokū̃bas, Juliãnas, Juõzapas, Kãrolis, Kazìmieras, Mečìslavas, Ráimundas, Stanìslovas, Tìtas, Vladìslovas


Robertas Javtokas neseniai gimusiai dukrelei išrinko vardą: vieningai balsavo visa šeima

Susiję vardai: Ròbertas, Smil̃tė, Vylma

Iš viso duomenų bazėje 3867238 asmenų vardai.

Populiariausi XX a. I pusėje gimusių žydų vardai (iš 2283): Boris, Michail, Vladimir ir Sofija, Raisa, Ana.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
kai kurie vardai kalendoriuose minimi ne vieną kartą?

Krikščioniškų vardų kalendorius grįstas ankstyvaisiais viduramžiais atsiradusia tradicija švęsti šventojo dieną, paprastai tą, kurią kankinys peržengė slenkstį į dangaus karalystę. Tai paaiškina, kodėl per metus yra ne vienas Jono ar Margaritos vardadienis ir kodėl vyriški ir moteriški vardai, nors skiriasi tik galūne, dažniausiai kalendoriuje teikiami skirtingomis datomis. „Mat negali sutapti dienos, susijusios su šiuos vardus turėjusių šventųjų gyvenimu – gimimu, mirtimi ar kitu įvykiu. Todėl suprantama, kodėl, pavyzdžiui, Apolonija užrašyta vasario 9 d., o Apolonijus – balandžio 10 ir 18 d., Albina – gruodžio 15 d., o Albinas – kovo 1 d.“ (V. Maciejauskienė „Lietuvių vardai kalendoriuose“, 1994). Iš minėtos tradicijos sudėlioti šventųjų kalendoriai, šiek tiek skirtingi Romos katalikų, evangelikų liuteronų, episkopalų, taip pat skirtingų šalių ir kraštų bažnyčių tradicijoje.
Lietuviškos kilmės senieji bei naujieji vyrų ir moterų vardai kalendoriuose pateikiami taip pat nevienodai. Apskritai vadinamųjų pagoniškų vardų atsiradimas kalendoriuose XX a. I pusėje (pirmas sąrašas 1911 m., vėliau 1927 m.) neturi jokio rimto pagrindo, tačiau svarbu, kad šitai prisidėjo prie tautinių vardų populiarinimo. (Parengė A. Pangonytė, 2012)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: