Vardai.vlkk.lt

Pasakojimai

Margiris

2012-02-02, rasa

Margiris – tai antrojo mūsų sūnaus vardas. Irgi, kaip ir brolio (Joringis), gana retas, lietuviškas, pagoniškas vardas. Kadangi tai narsaus kunigaikščio vardas, tai ir mūsų mažėlis kartu su vardu gavo karingą, užsispyrusį charakterį.

Susiję vardai: Joringis, Márgiris

Joringis

2012-02-02, rasa

Kai laukėmės pirmagimio, abu su vyru žinojome, kad norime reto, lietuviško, pagoniško vardo. Todėl abiem labai patiko Joringio vardas, nes Joris – senovės baltų pavasario dievas (o mūsų sūnus gimė ankstų pavasarį). Žodis joruoti, joriuoti reiškia „žaliuoti“ (žr. LKŽ).

Susiję vardai: Joringis, Jõris

Ugnė Danielė

2012-02-02, Dalia

Ugne Daniele pavadinau savo jaunėlę dukrą. Ugnės vardą nujaučiau, mane žavėjo jo skambesys, lietuviška kilmė, trumpumas ir reikšmė „gyva, gyvybę nešanti, šildanti, maitinanti…“ – visa, ką mums reiškia ugnis. Antrąjį vardą daviau, nes manau, kad žmogus visada turi turėti galimybę rinktis. Danielė – a. a. Stasio Lozoraičio žmona, labai graži, inteligentiška, protinga moteris. Linkėdama savo dukrai panašumo, p. Danielos Lozoraitis vardu ją pakrikštijau. O ir vardas Danielė – labai gražus, taurus, ir retas. Kartu jie man taip pat skamba labai gražiai ir muzikaliai.

Štai tokia vardo istorija. Nors iš tiesų tai šiandien aš galiu kalbėti apie viską lyg tai buvo išmąstyta. Daug kas vyko tiesiog iš širdies – jaučiau, kad tai mano vaiko vardai ir, manau, neapsirikau. Esu labai patenkinta. Ir dukra, ir vardais. Juk ne paslaptis, kad vardas žmogaus likimui turi didelę reikšmę…

Susiję vardai: Daniẽlė, Ùgnė, Ugnė Danielė

Buvau pavadinta Vilija

2012-02-01, Vivi

Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje spaudoje pradėjo reikštis jauna poetė Vilija Šulcaitė. Nežinau, ar mano mamai labai patiko jos poezija, ar pats vardo skambesys, o gal ir viena, ir kita, bet ji nutarė savo dukterį pavadinti Vilija. Tačiau gimus mažylei tėtis, labai laukęs dukters, nusprendė pavadinti ją kitaip, ir mamai teko nusileisti. Bet po ketverių metų, gimus antrai dukrytei, mama nieko nelaukdama ir su niekuo nesitarusi pati nuskubėjo į civilinės metrikacijos skyrių užregistruoti man vardo. Taip mamos džiaugsmui šeimoje atsirado Vilija. Beje, tais pačiais 1957 metais išėjo ir pirmasis Vilijos Šulcaitės poezijos rinkinys.

Maža šeimoje buvau vadinama Vilyte, broliai ir sesuo trumpindami šaukdavo Vi, nuėjusi į mokyklą bendraamžių buvau vadinama Vylka. Kaip ir dauguma to meto vardų, patyrėme didelę rusų k. įtaką ir buvome Jūrkos, Dalkos, Gražkos, Ritkos… Ištekėjau už aukštaičio, tad jo gimtinėje malonybiškai buvau vadinama Viliute. Matyt, priesaga –ytė jų tarmei nebūdinga. Bet man buvo mielas ir toks kreipinys.

Man mano vardas pakankamai gražus. Ypač malonu, kad yra tokia Lietuvos upė – Vilija, tegu taip vadinama tik savo ištakose Baltarusijoje. Dėl to šis vardas minimas eilėse (Adomo Mickevičiaus, Maironio, Salomėjos Nėries), ir net dainuojamas. „Vilnele bėk į Viliją, o Vilija į Nemuną, sakyk Tėvynę mylime labiau mes už gyvenimą“… Gražu.

Jei susipažįstant su kitataučiais manęs paklausia, ką reiškia mano vardas, visada paminiu, kad turime tokią upę, ir visi būna maloniai nustebinti. Matyt, tai nėra dažnas reiškinys.

Beje, kartais žmonės painioja Viliją su Violeta ar Vitalija. Kadangi ir Violeta, ir Vilija trumpinamos kaip Vilė, ne vieną kartą buvau pavadinta Violeta. Taip pat mano vardas kartais iškraipomas į Vitaliją – gal Vilija atrodo per trumpas? 🙂

Taigi dėkui Mamai ir tiems, kurie kadaise davė upelei švelnų vilnijantį vardą.

Susiję vardai: Vìlė, Vìlija, Viliutė, Vilytė, Violetà, Vitãlija

Jolanta

2012-01-30, bijolaz

Kiek man žinoma, mano vardas Jolanta iš graikų kalbos žodžio, kuris reiškia ‘žibutė’.

Susiję vardai: Jolánta

< Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toliau >
Rodoma nuo 56 iki 61 iš 119
Iš viso duomenų bazėje 3867238 asmenų vardai.

Populiariausi XX a. II pusėje Šalčininkuose gimusiųjų vardai: Ivan, Stanislav, Tadeuš ir Janina, Ana, Teresa.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
Ar žinote, kad… vienas iš Lietuvos kunigaikščių buvo vardu Patrikas?

Šv. Patrikas žinomas kaip Airijos globėjas (IV–V a. krikščionių misionierius). Tai airiškas vardo Patricijus (lot. Patricius „kilmingasis“) variantas.
Tarp LDK kunigaikščių taip pat minimas Patrikas. Istorikai ginčijasi, ar XIV a. istoriniuose šaltiniuose minimas Gardino kunigaikštis Patrikas buvęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio, ar Narimanto Gediminaičio sūnus, tačiau apskritai šis vardas tarp lietuvių gana retas.
XX a. Lietuvoje iki 1990 m. tokiu vardu registruoti tik 7 vyrai, bet iki 2013 m. – jau per 360. Akivaizdu, Patrikas išpopuliarėjo lietuviams pasklidus po Airiją, Jungtinę Karalystę, Norvegiją... (Parengė A. Pangonytė, 2017)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: