Vardai.vlkk.lt

Pasakojimai

Beržūna

2012-02-02, rasa

Didžioji tėčio svajonė – dukrytė – atėjo į mūsų gyvenimą labai nelauktai ir neplanuotai. Bet vardą Beržūna žinojome jau labai seniai ir vis pajuokaudavome, kad jei kada nors turėsim dukrytę, tai ją būtinai pavadinsime Beržūna. Tai Lietuvos upės, kuri prasideda dar Baltarusijoje, pavadinimas. (Sūnų vardai – Margiris ir Joringis.)

Susiję vardai: Beržūna, Joringis, Márgiris

Margiris

2012-02-02, rasa

Margiris – tai antrojo mūsų sūnaus vardas. Irgi, kaip ir brolio (Joringis), gana retas, lietuviškas, pagoniškas vardas. Kadangi tai narsaus kunigaikščio vardas, tai ir mūsų mažėlis kartu su vardu gavo karingą, užsispyrusį charakterį.

Susiję vardai: Joringis, Márgiris

Joringis

2012-02-02, rasa

Kai laukėmės pirmagimio, abu su vyru žinojome, kad norime reto, lietuviško, pagoniško vardo. Todėl abiem labai patiko Joringio vardas, nes Joris – senovės baltų pavasario dievas (o mūsų sūnus gimė ankstų pavasarį). Žodis joruoti, joriuoti reiškia „žaliuoti“ (žr. LKŽ).

Susiję vardai: Joringis, Jõris

Ugnė Danielė

2012-02-02, Dalia

Ugne Daniele pavadinau savo jaunėlę dukrą. Ugnės vardą nujaučiau, mane žavėjo jo skambesys, lietuviška kilmė, trumpumas ir reikšmė „gyva, gyvybę nešanti, šildanti, maitinanti…“ – visa, ką mums reiškia ugnis. Antrąjį vardą daviau, nes manau, kad žmogus visada turi turėti galimybę rinktis. Danielė – a. a. Stasio Lozoraičio žmona, labai graži, inteligentiška, protinga moteris. Linkėdama savo dukrai panašumo, p. Danielos Lozoraitis vardu ją pakrikštijau. O ir vardas Danielė – labai gražus, taurus, ir retas. Kartu jie man taip pat skamba labai gražiai ir muzikaliai.

Štai tokia vardo istorija. Nors iš tiesų tai šiandien aš galiu kalbėti apie viską lyg tai buvo išmąstyta. Daug kas vyko tiesiog iš širdies – jaučiau, kad tai mano vaiko vardai ir, manau, neapsirikau. Esu labai patenkinta. Ir dukra, ir vardais. Juk ne paslaptis, kad vardas žmogaus likimui turi didelę reikšmę…

Susiję vardai: Daniẽlė, Ugne, Ugnė Danielė

Buvau pavadinta Vilija

2012-02-01, Vivi

Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje spaudoje pradėjo reikštis jauna poetė Vilija Šulcaitė. Nežinau, ar mano mamai labai patiko jos poezija, ar pats vardo skambesys, o gal ir viena, ir kita, bet ji nutarė savo dukterį pavadinti Vilija. Tačiau gimus mažylei tėtis, labai laukęs dukters, nusprendė pavadinti ją kitaip, ir mamai teko nusileisti. Bet po ketverių metų, gimus antrai dukrytei, mama nieko nelaukdama ir su niekuo nesitarusi pati nuskubėjo į civilinės metrikacijos skyrių užregistruoti man vardo. Taip mamos džiaugsmui šeimoje atsirado Vilija. Beje, tais pačiais 1957 metais išėjo ir pirmasis Vilijos Šulcaitės poezijos rinkinys.

Maža šeimoje buvau vadinama Vilyte, broliai ir sesuo trumpindami šaukdavo Vi, nuėjusi į mokyklą bendraamžių buvau vadinama Vylka. Kaip ir dauguma to meto vardų, patyrėme didelę rusų k. įtaką ir buvome Jūrkos, Dalkos, Gražkos, Ritkos… Ištekėjau už aukštaičio, tad jo gimtinėje malonybiškai buvau vadinama Viliute. Matyt, priesaga –ytė jų tarmei nebūdinga. Bet man buvo mielas ir toks kreipinys.

Man mano vardas pakankamai gražus. Ypač malonu, kad yra tokia Lietuvos upė – Vilija, tegu taip vadinama tik savo ištakose Baltarusijoje. Dėl to šis vardas minimas eilėse (Adomo Mickevičiaus, Maironio, Salomėjos Nėries), ir net dainuojamas. „Vilnele bėk į Viliją, o Vilija į Nemuną, sakyk Tėvynę mylime labiau mes už gyvenimą“… Gražu.

Jei susipažįstant su kitataučiais manęs paklausia, ką reiškia mano vardas, visada paminiu, kad turime tokią upę, ir visi būna maloniai nustebinti. Matyt, tai nėra dažnas reiškinys.

Beje, kartais žmonės painioja Viliją su Violeta ar Vitalija. Kadangi ir Violeta, ir Vilija trumpinamos kaip Vilė, ne vieną kartą buvau pavadinta Violeta. Taip pat mano vardas kartais iškraipomas į Vitaliją – gal Vilija atrodo per trumpas? 🙂

Taigi dėkui Mamai ir tiems, kurie kadaise davė upelei švelnų vilnijantį vardą.

Susiję vardai: Vìlė, Vìlija, Viliutė, Vilytė, Violetà, Vitãlija

< Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toliau >
Rodoma nuo 56 iki 61 iš 120
Iš viso duomenų bazėje 3867238 asmenų vardai.

Populiariausi XX amžiuje Tauragėje gimusiųjų vardai: Jonas, Antanas, Vytautas ir Ona, Irena, Elena.

Informacija ruošiama.
Iš viso šventųjų vardų sąvade 633.
vardas Luknė nuo vandens gėlės pavadinimo?

2016 m. pirmąjį pusmetį moters vardas Luknė pateko tarp dešimt populiariausių naujagimių vardų, o iki 1990 m. tokio vardo, atrodo, iš viso nebuvo. Turimais LR gyventojų registro duomenimis, moteriai toks vardas pirmą kartą duotas tik 1990 m. (iki 2014 m. šiuo vardu pavadinta apie 600–700 asm.). Į asmenvardžių kategoriją gali būti perkeltas iš vandenvardžių (plg. upės – Lukna, Luknė, Luknia, Luknelė, ež. – Luknas, Luknelis, Luknis) arba iš bendrinio žodžio – vandens gėlės pavadinimo lūgnė, var. luknė.
A. Vanago manymu, šaknies lukn- bendresnė reikšmė susijusi su lankstumu, plg. latv. lukns „lankstus, elastingas“, dar plg. liet. lukniuoti „liumpėti, būti klampiam“, lukninti „gerti“, lukinti „godžiai gerti“, lukenti „gerti, giliai įkišus snapą į vandenį“, luknas „kurio ragai eina į šalis (apie galvijus)“.
Yra ir daugiau moterų vardų, kurie siejami su vandenvardžiais, plg.: Alna, Venta, Ūla, tačiau daugiau – su žydinčiais augalais, plg.: Ramunė, Rožė, Rūta, Liepa. (Parengė A. Pangonytė, 2017)

Geltonos lūgnės ant vandens –
Laukiniai šviesuliai.
Kur jų nesiekia spinduliai,
Ten pragaras – giliai.

(Renata Šerelytė)Kitas faktas

Klausiame

Ačiū, kad balsavote.

Mums labai svarbi jūsų nuomonė.

Teisės aktai / Patarimai

  • Aktualūs teisės aktai

    Asmenvardžių klausimais svarbiausi teisės aktai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės. Vardų ir pavardžių rašymo asmens ir kituose dokumentuose įstatymo vis dar laukiama.
  • Jei domina asmenvardžių kilmė, daryba

    Pristatome pagrindines knygas, kuriomis galima remtis: