Krikščioniškų vardų mados

1977-11-10, prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Krikščioniškojo vardyno raidai jos buvo ir tebėra ypač svarbios. Krikštijamiems vaikams vardus tėvai visais laikais stengdavosi ir dabar stengiasi parinkti tokius, kurie yra madingesni. Antai, sprendžiant iš vardų dažnumo šaltiniuose, XVI a. populiariausias Lietuvoje vyrų vardas buvo Jonas. Toliau ėjo: Stanislovas (Stasys), Motiejus (Matas), Mikalojus (Mykolas), Jurgis, Petras, Povilas, Grigalius, Jokūbas. Populiariausias moterų vardas tada buvo Ona. Toliau ėjo: Sofija (Zosė), Darata, Kotryna, Jadvyga, Agnietė, Barbora, Elžbieta, Elena, Margarita.

Įvardijant asmenis buvo nemaža skirtumų tarp socialinių sluoksnių. Antai bajorai vyrai kiek mažiau mėgo Mikalojaus, labiau – Motiejaus ir Povilo vardus; bajorės moterys atitinkamai vietoj Barboros, Elzbietos labiau mėgo Kotrynos, Daratos, Jadvygos, Elenos vardus. Tada vartota nemaža dabar nemadingų vardų: vyrų – Abr(a)omas, Ambraziejus, Čėsnys, Dovydas, Elijas, Jackus Jukna, Kvedaras, Merkelis, Samuelis, Zacharijas (kai kurie iki šių dienų išliko tik kaip pavardės), moterų – Bagdonė, Dasė, Druzijona, Gendruta, Marina, Magdalena

(„Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje“, Vilnius: Mokslas, 1997; „Lietuvių asmenvardžiai“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, p. 348–349.)

Prierašas

Iš straipsnyje paminėtų XVI a. vardų dabar populiariausi, sprendžiant iš LR piliečių sąvado (piliečių vardų imtis 2006 m. ir vėlesnių metų naujagimių vardai) XX a. išliko populiarūs šie vardai: vyrų – Jonas (43 030), Petras (19 423), Stasys (15 768), Povilas (9299), Stanislovas (9380), Dovydas (3764), Matas (2115), moterų – Ona (35 169), Elena (21 739), Jadvyga (15 487), Margarita (2968). Galima pridurti, kad šie vardai buvo populiariausi 3–6 dešimtmečiais, antrojoje amžiaus pusėje jų populiarumas labai sumenko.

XX a. reti straipsnyje minėti kaip populiarūs vardai Grigalius (17), Samuelis (43), Mikalojus (53), Darata (69). Visiškai nebevartojami kaip vardai Druzijona, Zacharijas, tik kaip pavardės funkcionuoja Čėsnys, Dasys, Jukna, Kvedaras. Vardų sąvado duomenimis, dabar itin reti vardai Abr(a)omas (2), Jackus (2), Merkelis (3), Ambraziejus (9), Gendruta (9).

Paskutinį dešimtmetį (2001–2011 m.) visiškai nustojo populiarumo vardas Jadvyga (3), Zosė (0), nebepopuliarus Stanislovas (13), taip pat Marina (40). Tačiau išliko populiarūs Jonas, (1851), Povilas (736) ir iškilo tarp populiariausiųjų – Matas (4847), Dovydas (3419), Jokūbas (1811), Kotryna (1382), Sofija (640).

Aistė Pangonytė (VLKK vyr. spec.)

Taip pat šiame tekste: Svetimos kilmės vardai

Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.