2011 m. populiariausių vardų davimo tendencijos

2012-08-14, prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (VU)

Apie 2006–2010 m. populiariausius vaikų vardus jau rašyta: aptarti jų dvidešimtukai ir išryškinti davimo polinkiai (žr. Daiva Sinkevičiūtė „Žvilgsnis į populiariausius pastarųjų penkerių metų vardus“, – „Gimtoji kalba“, 2011, nr. 10, p. 3–9). Supažindinta ir su dažniausiais Lietuvos žmonių vardais (Lietuvos Respublikos piliečių sąvado, sudaryto iš 2006-ųjų metų Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų, duomenimis), siekta išryškinti laikotarpius, kuriais jie buvo populiarūs (žr. Daiva Sinkevičiūtė „Patys dažniausi mūsų vardai ir jų davimo tendencijos“, – „Gimtoji kalba“, 2011, nr. 12, p. 3–8). Čia toliau tęsiama vardų populiarumo tematika: šį kartą apžvelgiami 2011 m. gimusių vaikų populiariausių vardų dvidešimtukai. Straipsnyje remiamasi Gyventojų registro tarnybos duomenimis, gautais VLKK tarpininkavimu ir apdorotais pagal UAB „NTSG“ suprogramuotą atskirų vardų statistiką (daugiau dėl konkrečių vardų statistikos žr. VLKK pasvetainės skyriuje „Statistika“, http://vardai.vlkk.lt/statistika). Kaip ir ankstesniuose šios tematikos straipsniuose, čia nag­rinėjami tik vienanariai vaikų vardai (t. y. atvejai, kai vaikui suteiktas vienas vardas).

Populiariausi 2011 m. mergaičių vardai

2011 m. populiariausių mergaičių vardų dvidešimtuke ryškių pokyčių nuo 2010 m. dvidešimtuko nėra – mergaitės vadinamos beveik visais tais pačiais vardais (žr. 1 lentelę). Pirmi keturi dažniausi 2010 m. mergaičių vardai išlaikė savo pozicijas ir 2011 m.: pirmojoje vietoje yra Emilija, toliau – Gabija, Ugnė ir Austėja.

Kitų vardų pokyčiai 2011 m. dvidešimtuke nežymūs: lyginant su ankstesniais metais Kamilės vardas susikeitė vietomis su Urtės, Ievos – su Godos vardu, o Gabrielės vardas liko toje pačioje pozicijoje kaip ir 2010 metais. Taip pat silpo Augustės, Gretos, Gustės ir Emos populiarumas – pamažu šie vardai traukėsi į antrąją dvidešimtuko pusę.

1 lentelė. Mergaičių vardai pagal dažnumą 2011 m.

Vieta Vardas Skaičius Vieta Vardas Skaičius
1. Emilija 427 10–11. Viltė 233
2. Gabija 397 12. Liepa 231
3. Ugnė 371 13. Smiltė 221
4. Austėja 370 14. Augustė 213
5. Kamilė 341 15. Miglė 199
6. Urtė 301 16. Lėja 196
7. Gabrielė 289 17. Greta 195
8. Ieva 250 18. Gustė 194
9. Goda 248 19. Saulė 176
10–11. Rugilė 233 20. Ema 171

2010 m. dvidešimtuko apačioje buvęs vardas Viktorija (17 vieta), kuriuo per pastaruosius penkerius metus pavadinta vis mažiau mergaičių, 2011 m. į populiariausių vardų dvidešimtuką nebepateko. Vietoj jo atsirado naujas vardas Lėja (16 vieta). Šis pokytis parėmė ankstesnių metų tendencijas, kad pastaraisiais metais dažniausiais vardais tampa vis daugiau dviskiemenių asmenvardžių.

2011 m. į dvidešimtuko vidurį iš apačios pasislinko Rugilės, Liepos ir Smiltės vardai, iš jų ryškiausiai kilo Liepos vardas (iš 20 vietos į 12). Taip pat dvidešimtuke išliko iš 10 vietos į 15 nukritęs Miglės bei 19 vietoje likęs Saulės vardas. Tai rodo, kad pastaraisiais metais Lietuvoje lieka mėgstami baltiškos kilmės mergaičių vardai, atsiradę iš gamtinės semantikos žodžių, o vardyne, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia yra baltiškos kilmės vardų.

Taigi 2011 m. beveik visi tie patys vardai išlaikė savo pozicijas dažniausių vardų dvidešimtuke, bet lyginant su 2010 m. jais pavadinta mažiau mergaičių. Iš minėtų asmenvardžių tik vardais Saulė, Ema, o ypač Liepa, Smiltė 2011 m. pavadinta daugiau vaikų nei 2010 m. (tiek pat mergaičių 2011 m. pavadinta Gustės vardu). Tai rodytų, kad itin populiarūs mergaičių vardai atsibosta, o tėvai vaikams stengiasi duoti ne pačius dažniausius pastarųjų metų vardus.

Populiariausi 2011 m. berniukų vardai

Sugretinus 2011 m. berniukų populiariausių vardų dvidešimtuką (žr. 2 lentelę) su 2010 m. vardais matyti, kad ir berniukų vardyne nėra kardinalių pokyčių, bet jie ryškesni nei mergaičių. 2011 m. yra penktieji metai, kai Lietuvos berniukų vardyne ta pačia tvarka vyrauja trys populiariausi vardai – Matas, Lukas ir Nojus, nors berniukų, pavadintų šiais vardais, skaičius mažėja.

2 lentelė. Berniukų vardai pagal dažnumą 2011 m.

Vieta Vardas Skaičius Vieta Vardas Skaičius
1. Matas 475 11. Benas 245
2. Lukas 446 12. Danielius 241
3. Nojus 388 13. Jonas 235
4. Jokūbas 346 14. Mantas 232
5. Dominykas 325 15. Augustas 203
6. Dovydas 310 16–17. Domas 185
7. Kajus 277 16–17. Rokas 185
8. Gustas 273 18–19. Justas 183
9. Emilis 260 18–19. Martynas 183
10. Ignas 247 20. Arnas 177

Tas pačias pozicijas 2011 m. dvidešimtuke išlaikė Jono (13 vieta) ir Martyno (19 vieta) vardai, o kiti arba slinko žemyn, arba kilo aukštyn. Iš ryškesnių poslinkių į dvidešimtuko viršų minėtinas Jokūbo (4 vieta) kilimas, nes jo, patekusio į dvidešimtuką nuo 2007 m., populiarumas kasmet tik didėja (2007 m. buvo 17, 2008 m. – 19, 2009 m. – 9, 2010 m. – 10 vietoje pagal dažnumą). Taip pat dažnėjo ir Emilio (2010 m. buvo 14, dabar – 9 vietoje)1*, Beno (2010 m. buvo 15, dabar – 11 vietoje), Danieliaus (2010 m. buvo 18, dabar – 12 vietoje) bei šiek tiek Dominyko (2010 m. buvo 6, dabar – 5 vietoje) vardai. Palyginus duomenis, kiek berniukų per pastaruosius penkerius metus pavadinta Jokūbo, Dominyko, Emilio, Beno ir Danieliaus vardais, matyti, kad vaikų skaičius augo.

2011 m. mažėjo Augusto ir Roko vardų populiarumas (Augustas iš 9 vietos krito į 15, Rokas – iš 11 į 16–17 vietas), o ir kiti – Dovydas, Kajus, Gustas, Ignas, Mantas ir Justas – palengva slinko žemyn. Vaikų, pavadintų minėtais vardais, skaičius, išskyrus Gusto vardą, mažėjo. Iš dvidešimtuko pasitraukė jame tik 2010 m. buvę vardai Pijus ir Gabrielius, juos pakeitė 2006–2009 m. populiarus Arnas, taip pat naujai į dvidešimtuką atėjęs Domas.

Taigi palyginus 2011 m. populiariausius berniukų vardus su pastarųjų metų vardais matyti, kad vardų davimo tendencijos išlieka tos pačios. Berniukus mėgstama vadinti dviskiemeniais vardais, kaip ir ankstesniais metais vardyne vyrauja krikščioniškos kilmės vardai, populiarūs įvairios kilmės vardų trumpiniai, tačiau, išskyrus minėtus populiarėjančius vardus, į dvidešimtuką patekusiais vardais pavadintų berniukų skaičius mažėja. Tai rodo, kad pastaraisiais metais populiarūs berniukų vardai irgi tampa nebe tokie madingi.

Dažniausių Lietuvoje vardų dešimtukai:
kiek tie patys vardai populiarūs tarp 2011-aisiais gimusiųjų?

Peržiūrėjus Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis, kurie gyventojų vardai šiandien Lietuvoje dažniausi (žr. www.stat.gov.lt – duomenys 2012-05-25, dar žr. 3 lentelę), galima matyti, kad palyginti su 2006 m. (žr. čia) padėtis yra pasikeitusi.

Vertinant 2012 m. dažniausių moterų vardų dešimtuką (žr. 3 lentelę) matyti, kad per penkerius metus jame įvyko nemažai pokyčių. Iš dešimtuko pasitraukė 3–5 deš. populiarus Elenos vardas, pirmąsias pozicijas prarado Onos vardas (2006 m. buvo dažniausias Lietuvos moterų vardas), žemyn slinko Danutės, Reginos ir Aldonos vardai, populiarūs 4–7 deš. Šie vardai nebuvo populiarūs ir 2011 m., gal tik Onos vardas kiek dažnesnis – jį gavo 12 mergaičių. Galima spėti, kad minėtų vardų dažnumas ateityje greičiausiai mažės, nes miršta šiuos vardus turinčios moterys.

3 lentelė. Dažniausi Lietuvos Respublikos piliečių moterų vardai

Vieta pagal dažnumą tarp gyventojų 2012 m.
Vardas 2011 m. suteiktų vardų skaičius Vieta pagal dažnumą tarp gyventojų 2012 m. Vardas 2011 m. suteiktų vardų skaičius
1. Irena 0 6. Danutė 0
2. Janina 1 7. Regina 0
3. Ona 12 8. Rasa 18
4. Kristina 22 9. Daiva 2
5. Lina 17 10. Aldona 0

Nors dabar Lietuvoje daugiausia gyvena moterų, vardu Irena, tačiau ateityje šio vardo dažnumas taip pat greičiausiai mažės, nes pastaraisiais metais juo nelinkstama vadinti mergaičių. Tas pats pasakytina ir apie Janinos vardą – nors jis dešimtuke ir pakilo į antrąją vietą, tačiau remiantis vaikų vardų davimo polinkiais atrodo, kad tai laikinas reiškinys.

Iš dažniausių Lietuvos moterų vardų dešimtuko 2011 m. kiek daugiau mergaičių pavadinta Kristinos, Linos ir Rasos vardais. Ateities Lietuvoje būtent šie asmenvardžiai (taip pat ir Daivos vardas, nepopuliarus pas­kutinį dešimtmetį) greičiausiai ir bus dažniausi moterų vardai.

Taigi pastarųjų metų mergaičių vardų davimo tendencijos rodo, kad XX a. pirmojoje pusėje buvę populiarūs vardai šiuo metu visiškai nemadingi, o dalimi XX a. antrojoje pusėje populiarių vardų kartais dar pavadinama. Tačiau akivaizdu, kad dažniausių Lietuvos moterų vardų dešimtukas nuo mėgstamų pastaraisiais metais vardų yra labai atitrūkęs.

2011 m. Lietuvos vyrų dažniausių vardų dešimtukas (žr. 4 lentelę, dar plg. 2006 m. duomenis čia) per penkerius metus patyrė mažiau pokyčių nei moterų. Jo pradžioje tvirtai tose pačiose pozicijose išliko Jonas, Vytautas, Antanas ir Tomas, taip pat 9 vietoje liko And­riaus vardas. Žymesnis pokytis yra Petro vardo pasitraukimas iš dešimtuko. Šis vardas, buvęs itin populiarus 5–6 deš., dabar vaikams suteikiamas retai, o juo pavadinti vyrai išmiršta. Petro vietoje atsirado Mantas, o Juozas susikeitė vietomis su Mindaugu, Darius – su Kęstučiu. Pastarųjų dešimtmečių vardų davimo tendencijos leidžia spėti, kad paskui į dešimtuko apačią slinks Juozo, vėliau – ir Antano, Kęstučio vardai. Šie vardai taip pat nėra populiarūs ne tik 2011 m., bet ir daugiau nei paskutinį dešimtmetį, o jų turėtojų pamažu mažėja.

4 lentelė. Dažniausi Lietuvos Respublikos piliečių vyrų vardai

Vieta pagal dažnumą tarp gyventojų 2012 m. Vardas 2011 m. suteiktų vardų skaičius Vieta pagal dažnumą tarp gyventojų 2012 m. Vardas 2011 m. suteiktų vardų skaičius
1. Jonas 235 6. Juozas 15
2. Vytautas 58 7. Darius 29
3. Antanas 14 8. Kęstutis 9
4. Tomas 129 9. Andrius 42
5. Mindaugas 60 10. Mantas 232

Dažniausių Lietuvos vyrų vardų dešimtukas, palyginti su moterų, atrodo madingesnis: jame yra du populiariausi 2011 m. vardai Jonas ir Mantas, o 2011 m. Tomo, Mindaugo ir Vytauto vardais pavadinta daugiau nei 50 berniukų. Taip pat ir kiti vardai yra dažniau duodami nei moterų dešimtuko vardai. Todėl vyrų dažniausių vardų dešimtukas greičiausiai taip greitai nesikeis kaip moterų, nes jame vyrauja vardai, daugiausia duoti antrojoje XX a. pusėje.

Pagrindinės tendencijos

Aptarus populiariausius ir dažniausius 2011 m. vardus galima daryti tokias išvadas: dvidešimtukuose išlieka beveik visi tie patys vardai kaip ir ankstesniais metais, bet juos gaunančių vaikų skaičius mažėja. Todėl atrodo, kad buvę madingi mergaičių ir berniukų vardai pradeda pabosti. Keturiais dažniausiais moterų vardais 2011 m. mergaičių nebuvo pavadinta, o kiti vardai suteikti nedaugeliui mergaičių. Taigi dažniausi Lietuvos moterų vardai yra nemadingi. Kitaip yra vyrų vardyne: dalis dažniausių vyrų vardų buvo populiarūs 2011 m., du šio dešimtuko vardai Jonas ir Mantas yra dažniausių 2011 m. vardų dvidešimtuke.

_______________________

1* Gali būti, kad šio vardo plitimą paskatino ir dažnai pastaraisiais metais mergaitėms duodamas Emilijos vardas. Tokių atvejų lietuvių vardyne, kai išpopuliarėja tas pats tik galūne besiskiriantis vyro ir moters vardas, yra ir daugiau, plg. 2010 m. itin populiarius vardus Gustas ir Gustė, taip pat per pastaruosius penkerius metus dažnus vardus Augustas ir Augustė.

(Skelbiama iš žurnalo „Gimtoji kalba“: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, nr. 7, p. 3–9.)


Apie projektą

Projektas skirtas Lietuvos Respublikos piliečių vardams įvertinti normos aspektu, vardai sukirčiuojami, iš nerekomenduojamų vardų kreipiama į teiktinus, trumpai nusakoma jų kilmė. Duomenų šaltinis – Lietuvos Respublikos gyventojų registras: vardų sąvado pagrindas – 2006 m. pilietybę turėjusių asmenų vardai, toliau pildoma naujagimių vardais (sąvadas ir registras tiesiogiai nesusieti). VLKK iniciatyva vardus nagrinėja Vilniaus universiteto tyrėjai, probleminius klausimus svarsto Kalbos komisijos Vardyno pakomisė. Jus kviečiame pasakoti, kaip gavote vardą, kaip išrinkote savo vaikams, taip pat visas kitas su vardais susijusias istorijas.

Remiantis šios svetainės medžiaga būtina nurodyti svetainės adresą: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvadas, VLKK. Prieiga internete http://vardai.vlkk.lt. (Žiūrėta [data]). Draudžiama svetainę ar jos dalį susieti su kitais interneto šaltiniais, jei tai sudarytų klaidingą įspūdį dėl svetainės autorystės ar administravimo.